Chính sách bảo mật thông tin

Nhằm đảm bảo quyền lợi bảo mật thông tin cho các khách hàng truy cập, chúng tôi xin đưa ra một số những chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng như sau:

Tất cả các thông tin của quý khách hàng sẽ được bảo mật 100% trừ trong trường hợp được các cơ quan pháp luật yêu cầu xuất trình các thông tin này ra.
TITANGELNGA.COM
Điện thoại : 0961 684 086
Website: titangelnga.com
Địa chỉ: Dương Bá Trạc, Quận 8, Hồ Chí Minh
Hoặc điền thông tin cần liên hệ theo mẫu dưới đây: